فروشگاه

نرم افزار TWF

نرم افزار TWF

کاهش اتلاف وقت، حذف بروکراسی زاید، اعتماد پرسنل در استفاده از سیستم حضور و غیاب، امکان مشاهدۀ آنلاین ترددها، امکان گردش کار حضور و غیاب مانند درخواست مرخصی و ماموریت، اصلاح ساعت و ... از ویژگی های این افزونه است و این افزونه به اختیار مشتری به نرم افزار حضور و غیاب تحت شبکۀ T5 اضافه میشود.

توضیحات

کاهش اتلاف وقت، حذف بروکراسی زاید، اعتماد پرسنل در استفاده از سیستم حضور و غیاب، امکان مشاهدۀ آنلاین ترددها، امکان گردش کار حضور و غیاب مانند درخواست مرخصی و ماموریت، اصلاح ساعت و ... از ویژگی های این افزونه است و این افزونه به اختیار مشتری به نرم افزار حضور و غیاب تحت شبکۀ T5 اضافه میشود.

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;