فروشگاه

نرم افزار T5

نرم افزار T5

دقت و سرعت در انجام محاسبات، انعطاف در تغییر و ایجاد قوانینِ نامحدود برای هر شخص و یا گروه، امنیت داده ها، قابلیت ارتباط با نرم افزارهای دیگری مانند TWF و Link5، گزارشات متنوع پارامتری، طراحی انواع گزارشات و ... از ویژگی های نرم افزار T5 است.

توضیحات

دقت و سرعت در انجام محاسبات، انعطاف در تغییر و ایجاد قوانینِ نامحدود برای هر شخص و یا گروه، امنیت داده ها، قابلیت ارتباط با نرم افزارهای دیگری مانند TWF و Link5، گزارشات متنوع پارامتری، طراحی انواع گزارشات و ... از ویژگی های نرم افزار T5 است.

0 نظر ثبت شده


نظر خود را ثبت کنید

;